Hayat Paylaştıkca Güzeldir ! Mustafa K. M.
Super Kodlar

Fen Ve Teknoloji

Fen Testi

Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu

A.  Doğru mu?  Yanlış mı?(10*2=20 puan)

(…..)  1.Böbrek,sindirim organıdır.

(…..)  2.Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denir.

(…..)  3.Su,buza dönüşürken hacmi artar.

(…..)  4.Havanın üst kısımları çok sıcaktır.

(…..)  5.Petrol ve doğal gaz,fosil yakıtlardır.

(…..)  6.Güneş panelleri,rüzgarı önlemek için kullanılır.

(…..)  7.Lamba bir enerji kaynağıdır.

(…..)  8.Termometreler,sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

(…..)  9.Buharlaşma,sıvının dibinde olur.

(…..) 10.5 kJ, 5000J eder.

B. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10*2=20 puan)

güneş kaynama üretra doğal gaz ağız
buharlaşma kalori genleşme Yoğuşma  yoğunluk
11. Sindirim ……………….  da  başlar.

12. ……………….  idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

13. Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesine ……………………… denir.

14. ………………………… ısı etkisiyle maddelerin hacmindeki artıştır.

15. Isı enerjisi birimi ………………………. dir.

16. …………………… en temiz yakıt türüdür.

17. Sebze ve meyveler ……………….. sayesinde olgunlaşır.

18. ……………………… maddelerin birim hacmindeki kütlesidir.

19. ………………….. hızlı buharlaşmadır.

20. …………………… soğuk bir maddeyle karşılaşan buharın dönüştüğü haldir.

C. Doğru seçeneği işaretleyiniz. (10*2=20 puan)

21. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliğidir?
a) hacim                       b) kütle                       c) biçim                      d) kaynama sıcaklığı

22. Bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) kaynama sıcaklığına                                    b) donma sıcaklığına
c) buharlaşma sıcaklığına                                d) yoğuşma sıcaklığına

23. Islak çamaşırlar kışında kurur.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması                        b) Kışın rüzgarın çok olması
c) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması                   d) Kışın havada fazla nem olması

24. Toprak testiler güneş ışığı altında bırakılarak suyun soğuk tutulması sağlanabilir.Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) yoğuşma                    b) erime                     c) buharlaşma                  d) iletim

25. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri,buharlaşma ile  aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a) kaynama                    b) yoğuşma                 c) erime                          d) katılaşma

26. Ağzı açık kapta kaynamakta olan bir sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?
a) ısısı                           b) hacmi                      c) sıcaklığı                     d) kütlesi

27. Karla karışık yağmurlu bir günde birlikte düşen bir yağmur damlası ile kar tanesinin hangi özelliği aynıdır?
a) ısı                             b) sıcaklık                    c) hacim                         d) yoğunluk

28. Aşağıdaki olayların hangisinde maddede hal değiştirme gözlenmez?
a) Erime                       b) Donma                    c) Genleşme                   d) Yoğunlaşma

29. Kanı atık maddelerden arındıran organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdrar kanalı                b) İdrar kesesi               c) İdrar borusu               d) Böbrek

30. Sindirilen besinler,aşağıdaki organların hangisinde kana geçer?
a) İnce bağırsak            b) kalın bağırsak            c) Mide                          d) Yutak

D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (4*10=40 puan)

31. Yüksek dağ tepelerindeki kar neden daha geç erir?
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

32. Isı kaynağı olmadıkları halde,giysilerimizin bizi sıcak tutmalarını nasıl açıklarsınız?
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

33. Taşıtların benzin depoları,yaz mevsiminde neden ağzına kadar doldurulmaz?
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

34. “Zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun” deyimini duymuşsunuzdur.Fen ve Teknoloji dersinde öğrendiklerinize göre bu deyimin bilimsel açıklamasını nasıl yaparsınız?
………………………………………………………………………………………………………..

Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi sitemizden yararlanmış...
Eğitim Sitesi | Oyunlar | Atatürk | Fen Ve Teknoloji | Ödev | Tc Bakan | Milli Eğitim | Çocuk Kalbi | Kitap Oku | Ödev Ara | Ders Çalış | => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=